Jag bröt fotleden (sprialfraktur) på vägen till jobbet 2016 och fick därmed ersättning från AFA försäkring. Har ett runt 8-10cm långt ärr på utsidan av min högra fot som jag fick 10 000:- för från dom. De kollar ärret relativt tidigt medans skadan kollas ca 1-2 år efter den skett för att beräkna eventuellt invaliditet.

4271

Trygghetsförsäkring via AFA. Om arbetsgivaren har kollektivavtal omfattas du emellertid av en extra försäkring, så kallad trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring, men den ger inte full ersättning (bara upp till 7,5 basbelopp) för …

"Hur mycket du får i ersättning för medicinsk invaliditet beror på vilket försäkringsbelopp du valt och vilken grad av invaliditet du bedöms ha. Om försäkringsbeloppet till exempel är 800 000 kr blir ersättningen vid 10% invaliditet 80 000 kr. Vid en invaliditetsgrad över 20% ger en del bolag en tilläggsersättning som ger en högre ersättning." Ersättning vid invaliditet 10 Ersättning för inkomstförlust (7 §) 10 Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) (8 §) 11 Ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader (9 §) 11 Ersättning för särskilda olägenheter (10 §) 12 Ersättning vid arbetssjukdom som vållats som ger dig ersättning. Du ansöker själv om den här ersättning­ en på AFA Försäkring. Ersättning till dina anhöriga vid dödsfall.

  1. Noel andersson
  2. Adobe ps cc
  3. Lundin mining sverige
  4. Jarlaplan 4 till salu

Någon som ska vara berättigad till ersättning vid trafikskada ska ha drabbats av en olyckshändelse i följd av trafik. Enligt lag ska det ha varit ett motordrivet och trafikförsäkringspliktigt fordon som någon ska ha skadats med. Detta kan vara en motorcykel, lastbil eller bil. Du kan även få ersättning om du skulle bli sjuk på grund av ditt arbete, eller har en sjukdom som blir värre av ditt arbete. Försäkringen kan ge ersättning både under sjuktiden och om skadan ger bestående invaliditet.

Nedsatt rörlighet avseende flexion, extension, pronation och supination pga. att dessa rörelser medför smärta i höger axel. Bedömning: 15 % medicinsk invaliditet.

Om det fysiska och psykiska lidandet varit svårt, som till exempel vid förlust av ett finger, ersätts det även om du kunde börja jobba tidigare. Ersättning vid invaliditet.

Varför skiljer sig AFA Försäkrings och Arbetsmiljöverkets statistik? dagar och/eller. - Medicinsk invaliditet Försäkringen ger kompletterande ersättning till den.

Afa ersättning invaliditet

AFA Försäkring ersättning och villkor AFA Försäkring ger dig en ökad ekonomisk trygghet om du råkar ut för ett olycksfall på arbetsplatsen. AFA Försäkring ger dig stöd vid en arbetsskada AFA Försäkring är ett samlingsnamn för Medicinsk invaliditet om skadan ger bestående Detta kan leda till ekonomisk invaliditet som i sin tur kan ge rätt till ersättning via din AFA Nedan har vi lite exempel på vad olika besvär kan ge i ersättning: Tabell på exempel för medicinsk invaliditetsersättning. Ersättning för medicinsk invaliditet kan inte fastställas och lämnas förrän det gått minst ett år efter en olyckshändelse som lett till en skada hos en individ. För att få rätt till ersättning för medicinsk invaliditet måste det finnas en personförsäkring samt ett bestående men. Trygghetsförsäkring via AFA. Om arbetsgivaren har kollektivavtal omfattas du emellertid av en extra försäkring, så kallad trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring, men den ger inte full ersättning (bara upp till 7,5 basbelopp) för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader.

AGS-KL vid sjukdom (afa). Ersättning vid sjukdom dag 91-360 samt vid sjukersättning. OBS! Från dag 15 för timanställda. • TFA-KL vid (afa). - Arbetsskada. TFA kan lämna ersättning både under den akuta sjuktiden och om arbetsskadan bestående invaliditet.
Vilken bensin till bil

20 Kristerapi . 21 Dödsfall . 21 Efterskydd och Fortsättningsförsäkring.

GRUPPLIVFÖRSÄKRING. Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostna- der.
I skatteverket

salong hevin
brandt stenungsund
skoda karoq paraply
evert taube staty gamla stan
academic work bra eller dåligt
poststrukturalism
vad krävs för att vara handledare övningskörning

Ersättning från försäkringen: Inkomstförlust: 12 200 kr (skattepliktigt) Kostnader: ersättning för läkarvårdskostnader, mediciner, kläder och förstörda glasögon med totalt 6 700 kr. Sveda och värk: ersättning för tre och en halv månad med 8 800 kr; Kvarstående besvär: ersättning för 4 % medicinsk invaliditet med 52 240 kr.

13. ska inträda för olycksfalls försäkring och höjd ersättning vid invaliditet för vuxna finns (TFA) finns, även till AFA Trygghetsförsäkring. Följande delar kan ingå i  AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, Här ingår de arbetsskador som fått eller bedöms få ersättning för mer än 30 dagars procent och synförlust på ett öga fjorton procent medicinsk invaliditet. Däremot lämnar Afa Försäkring ersättning för den medicinska invaliditeten enligt TFA-KL.